Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień informuje iż w roku 2019 będzie prowadzić stałą działalność informatyczną, profilaktyczną jak również psychoedukacyjną wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie następst używania substancji psychoaktywnych w tym używania alkoholu które są współfinansowane przez Urząd Miasta Lębork z dotacji „Stop Uzależnieniom 2019”.  W trakcie realizacji zadania nie przewiduje się pobieranie świadczeń pieniężnych od osób potrzebujących pomocy.