Prezes  – Ireneusz Wroński

Sekretarz – Leszek Czerwiński

Skarbnik – Bartłomiej Oczkowski