Prezes  – Ireneusz Wroński

Sekretarz – Małgorzata Wawrykiewicz

Skarbnik – Bartłomiej Oczkowski