Harmonogram dyżurów terapeutów styczeń / luty 2018r.

Harmonogram dyżurów
Styczeń/Luty 2018 rok

15.01.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
16.01.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
17.01.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
18.01.2018r. (czw.) 11.45 – 17.15

22.01.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
23.01.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
24.01.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
25.01.2018r. (czw.) 11.45 – 17.15

29.01.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
30.01.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
31.01.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
…………………………Luty……………………………………………………………………
02.02.2018r. (pt.) 11.45 – 17.15

05.02.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
06.02.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
07.02.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
08.02.2018r. (czw.) 11.45 – 17.15

12.02.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
13.02.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
14.02.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
16.02.2018r. (pt.) 11.45 – 17.15

19.02.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
20.02.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
21.02.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
23.02.2018r. (pt.) 11.45 – 17.15
26.02.2018r. (pn.) 16.00 – 18.00
27.02.2018r. (wt.) 16.00 – 19.00
28.02.2018r. (śr.) 16.00 – 18.00 (grupa wsparcia)
Małgorzata Wawrykiewicz UWAGA! nowy tel. 576-992-039
Ireneusz Wroński tel. 666-069-134
Konsultacje po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.

Spotkania są bezpłatne dla korzystających. Program finansowany przez Urząd Miasta Lębork w ramach działań „STOP Uzależnieniom 2018 r.”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Fred goes net

Uprzejmie informujemy że została utworzona grupa młodzieży zgodnie z założeniami programu. Ostateczny termin zapisywania się na grupę mija 02.12.2015. Chętne osoby zapraszamy.

Fred goes net

Lęborskie Stowarzyszenie informuje, że do dnia 26 listopada trwa nabór na program profilaktyczny dla osób eksperymentujących z substancjami psychoatywnymi „FreD goes Net” – dla młodzieży w wieku 14-21 lat. Chętne osoby prosimy o kontakt pod nr 666 069 134.

 

 

„FreD goes net”

Lęborskie Stowarzyszenie Alternatywa dla Uzależnień informuje, że od września 2014r. będzie wdrażany projekt  wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających narkotyki.

„FreD goes net”

Pierwotnie: międzynarodowy projekt ,wczesnej interwencji wobec notowanych po raz pierwszy osób zażywających narkotyki”; koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Munster (Niemcy).

Pod koniec 2007 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło wdrażanie pilotażowej wersji programu FreD na terenie Polski, we współpracy z 16 krajami UE. Jednym z celów była adaptacja niemieckiej koncepcji do naszych warunków i możliwości. Od początku 2008 roku program był pilotażowo wdrażany w Bydgoszczy i Bartoszycach. Obecnie faza pilotażu została zakończona i po przeszkoleniu realizatorów upoważnionych do jego wdrażania – projekt jest realizowany na terenie całej Polski.

Mając na uwadze fakt, że podczas swoich pierwszych kontaktów z narkotykami, część młodzieży jest w związku z tym odnotowywana przez szkolę lub policję, należy wykorzystać tę okoliczność, aby w pierwszym rzędzie w nawiązaniu do art. 72.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii a takie art. 2, 6, 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami, zaproponować jej pomoc w formie specjalnej oferty.

Myślą przewodnią tej koncepcji przełożonej na grunt polski jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do młodych osób (14 – 21 lat) albo też do młodych dorosłych do 25 r. życia, którzy z powodu zażywania substancji psychoaktywnych po raz pierwszy naruszyli normy społeczne (np. weszli w konflikt z prawem).

Wcześnie, tzn. możliwie blisko czasu pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień (m.in. zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, abstynencja). Wcześnie, również  dlatego, ponieważ np. wśród klientów poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i poradni leczenia uzależnień – konsumenci konopi indyjskich szukają specjalistycznej pomocy dopiero po średnio 6 latach zażywania.

    Krotko i trafnie, ponieważ oczekuje się, że tylko krotka, ukierunkowana na uczenie sic oferta zostanie zaakceptowana przez grupę docelową. Ponadto, w opiece medycznej uwzględniono wyniki badań na temat krótkiej interwencji wobec osób z zaburzeniami wynikającymi z zażywania narkotyków bądź ryzykiem ich wystąpienia. Według nich, efekty ograniczenia używania są możliwe do osiągnięcia dzięki krótkiej interwencji.

Oferta powinna by dobrowolna, ponieważ, w przeciwieństwie do sądowego przymusu (np. nakaz sądu), właśnie taka forma interwencji zapewnia lepsze warunki dla osiągnięcia celu. Nie można przy tym pominąć faktu, że w okresie od zanotowania po raz pierwszy przez policję do decyzji prokuratora o ewentualnym zawieszeniu postępowania, istnieje pewna „sytuacja przymusu” która powinna być wykorzystana przy proponowaniu pomocy.

    Kurs składa sic z 8 godzin podzielonych na 2 lub 3 sesje, prowadzonych w 5-12 osobowych grupach. W trakcie zajęć poruszane są takie tematy jak: ryzyko związane z używaniem alkoholu lub narkotyków, konsekwencje prawne, sposoby ograniczania lub przestania używania. Gwarantowana jest całkowita dyskrecja. Po ukończeniu wręczane jest świadectwo uczestnictwa. Kurs jest bezpłatny.

Konferencja

W dniu 5 czerwca o godz. 16.00 w szkole ZSMI w sali audiowizualnej odbędzie się konferencja poświęcona Polityce Narkotykowej w skali makro i mikro. Podczas konferencji zostaną omówione:

1. Używanie substancji psychoaktywnych w Lęborku na tle kraju.

2.Czynniki ryzyka i czynniki chroniące dla różnych zachowań ryzykownych.

3. Nowe technologie i inne zachowania kompulsywne a używanie narkotyków.

4. Legalizacja, penalizacja czy trzecia droga, bezsens wojny z narkotykami

5. Dyskusja panelowa z udziałem uczestników (ludzi z sali).

Konferencja odbędzie się w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miasta Lębork z dotacji „Stop Uzależnieniom 2014”.

Profilaktyka

W dniach od 2 do 7 czerwca na terenie Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznej odbywają się zajęcia profilaktyczne „Cienka Czerwona Linia” prowadzone przez naszego terapeutę Ireneusza Wrońskiego oraz zaproszonych gości Katarzynę Panejko-Wanat i Wojciecha Wanata.

Rozmowa z naszymi gośćmi na antenie PR2 

W ramach programu  4 czerwca o godz. 16.45 odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów ZSMI . Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia odbywają się w ramach programu współfinansowanego przez Urząd Miasta Lębork z dotacji „Stop Uzależnieniom 2014”.

Spływ kajakowy


Działania współfinansowane przez Urząd Miasta Lębork z dotacji „Stop uzależnieniom 2013”. T3 T3 Spływ kajkowy

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku na:

ul. Bolesława Krzywoustego 1/140

84-300 Lębork

tel. 667-118-419

nr konta Alior Bank  91 2490 0005 0000 4530 7936 2195

NIP 841-169-00-45

Mitingii AA i DDA

Informujmy,że grupa samopomocowa Desiderata i Smyk przeniosła się do sali 130 gdzie odbywają się mitingii. Wszystkich chętnych  serdecznie zapraszamy. Wspólnota AA i DDA.

Strona 5 z 6« Pierwsza...23456